Η ΑRTION έχει Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης
για όλες τις εφαρμογές.

Όλες οι εφαρμογές απώθησης γίνονται με σκευάσματα εγκεκριμένα
από το ΥΠ.Α.Ν. που είναι ακίνδυνα για τα ζώα και τα πτηνά καθώς και τον Άνθρωπο

Οι εφαρμογές και οι μέθοδοι καταπολέμησης επιλέγονται με γνόμωνα
την ορθολογική χρήση των σκευασματων για την ασφάλεια του Ανθρωπου.

Η ΑRTION έχει Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης
για όλες τις εφαρμογές.

Όλες οι εφαρμογές απώθησης γίνονται με σκευάσματα εγκεκριμένα
από το ΥΠ.Α.Ν. που είναι ακίνδυνα για τα ζώα και τα πτηνά καθώς και τον Άνθρωπο

Οι εφαρμογές και οι μέθοδοι καταπολέμησης επιλέγονται με γνόμωνα
την ορθολογική χρήση των σκευασματων για την ασφάλεια του Ανθρωπου.

Λιστα υπηρεσιων

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Για την Απεντόμωση και για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου εντομολογικών προσβολών, απαιτείται επιθεώρηση και εντοπισμός των πιθανών εστιών ανάπτυξης, παρακολούθηση και ταυτοποίηση των εντόμων και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου απεντόμωσης.

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Κύριος σκοπός της μυοκτονίας είναι η αποτροπή εισόδου των τρωκτικών στον χώρο ενδιαφέροντος μέσω ενός δικτύου δολωματικών σταθμών εγκατεστημένων σε καίρια σημεία και συνολικά η καταπολέμηση του πληθυσμού πριν αυτός αυξηθεί και γίνει ανεξέλεγκτος.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ

Μικροβιοκτονία είναι η καταπολέμηση ιών, βακτηρίων, και μυκήτων με σκοπό την μείωση του μικροβιακού φορτίου σε αποδεκτό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου.

ARTION ΜΥΟΚΤΟΝΙΑartion

Κύριος σκοπός της μυοκτονίας είναι η αποτροπή εισόδου των τρωκτικών στον χώρο ενδιαφέροντος μέσω ενός δικτύου δολωματικών σταθμών εγκατεστημένων σε καίρια σημεία και συνολικά η καταπολέμηση του πληθυσμού πριν αυτός αυξηθεί και γίνει ανεξέλεγκτος.

Επειδή κάθε χώρος είναι μοναδικός, προηγείται επιθεώρηση του ώστε να σχεδιαστεί το σωστό δίκτυο δολωματικων σταθμών, ενώ τηρούνται αρχεία ώστε να παρακολουθειται η φθίνουσα πορεία του πληθυσμού.

Για την εφαρμογή μυοκτονίας χρησιμοποιούνται

Δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας με κλειδί που τοποθετούνται και πακτώνονται σε συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ τους και σε καίρια σημεία στον χώρο. Μέσα στους δολωματικούς σταθμούς τοποθετούνται τρωκτικτόνα σκευάσματα τελευταίας γενιάς εγκεκριμένα από το ΥΠ.Α.Ν..

Σε περίπτωση προσβολής σε οικίες ή εσωτερικούς χώρους επεξεργασίας τροφίμων, χρησιμοποιούνται συσκευές παγίδευσης τρωκτικών με κολλητικές επιφάνειες με διαφανές καπάκι για ευκολότερο έλεγχο.