Η ΑRTION έχει Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης
για όλες τις εφαρμογές.

Όλες οι εφαρμογές απώθησης γίνονται με σκευάσματα εγκεκριμένα
από το ΥΠ.Α.Ν. που είναι ακίνδυνα για τα ζώα και τα πτηνά καθώς και τον Άνθρωπο

Οι εφαρμογές και οι μέθοδοι καταπολέμησης επιλέγονται με γνόμωνα
την ορθολογική χρήση των σκευασματων για την ασφάλεια του Ανθρωπου.

Η ΑRTION έχει Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης
για όλες τις εφαρμογές.

Όλες οι εφαρμογές απώθησης γίνονται με σκευάσματα εγκεκριμένα
από το ΥΠ.Α.Ν. που είναι ακίνδυνα για τα ζώα και τα πτηνά καθώς και τον Άνθρωπο

Οι εφαρμογές και οι μέθοδοι καταπολέμησης επιλέγονται με γνόμωνα
την ορθολογική χρήση των σκευασματων για την ασφάλεια του Ανθρωπου.

Λιστα υπηρεσιων

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Για την Απεντόμωση και για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου εντομολογικών προσβολών, απαιτείται επιθεώρηση και εντοπισμός των πιθανών εστιών ανάπτυξης, παρακολούθηση και ταυτοποίηση των εντόμων και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου απεντόμωσης.

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Κύριος σκοπός της μυοκτονίας είναι η αποτροπή εισόδου των τρωκτικών στον χώρο ενδιαφέροντος μέσω ενός δικτύου δολωματικών σταθμών εγκατεστημένων σε καίρια σημεία και συνολικά η καταπολέμηση του πληθυσμού πριν αυτός αυξηθεί και γίνει ανεξέλεγκτος.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ

Μικροβιοκτονία είναι η καταπολέμηση ιών, βακτηρίων, και μυκήτων με σκοπό την μείωση του μικροβιακού φορτίου σε αποδεκτό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου.

ARTION ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑartion

Μικροβιοκτονία είναι η καταπολέμη- ση ιών, βακτηρίων, και μυκήτων με σκοπό την μείωση του μικροβιακού φορτίου σε αποδεκτό επίπεδο ανάλο- γα με τις ανάγκες του χώρου.

Χρησιμοποιούνται σκευάσματα εγκε- κριμένα από τον ΕΟΦ και ψεκαστήρες υψηλής πίεσης για καλύτερη διασπο- ρά του διαλύματος.

Η μικροβιοκτονία κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της υγιεινής και την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, ιδιαίτερα σε χώρους αυξημένου συγχρωτι- σμού, όπως σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, μέσα μαζικής μεταφοράς κ.ά.

Η εφαρμογή γίνεται είτε με ψεκασμό χαμηλής πίεσης για κάλλυψη συγκεκριμένων επιφανειών είτε με νεφελοψε- κασμό για την ολική κάλυψη κλειστών χώρων.